O nas
Pragniemy Państwa powiadomić, że dnia 22 stycznia 2004r. zostało zarejestrowane i rozpoczęło działalność Stowarzyszenie "Czuję Sercem" z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. 8-go Marca 1.
     Od października 2004r. posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie osób niepełnosprawnych - o różnym stopniu niepełnosprawności - w ich drodze do pełnego i w miarę możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
     Zamierzamy wspierać ich społeczną aktywność, usuwać bariery, które nie są właściwością osób niepełnosprawnych, lecz cechą otaczającego je nieprzystosowanego środowiska fizycznego i społecznego.
     Zamierzamy tak kształtować środowisko, nie tylko pod względem architektonicznym, ale również prawa, infrastruktury, a także dostępności informacji oraz świadomości społecznej, aby osoby niepełnosprawne mogły normalnie, aktywnie żyć w integracji z innymi, w świecie o zminimalizowanych barierach oraz z niezbędnym dla każdej osoby niepełnosprawnej wsparciem, aby stały się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.
     Zgodnie z maksymą: "To nie ja jestem bezwartościowy, to postawy ludzi wobec mnie próbują pozbawić mnie wartości" zamierzamy walczyć ze stereotypami i uprzedzeniami, odnośnie możliwości, potrzeb i odczuć osób niepełnosprawnych. Nie chcemy, by były postrzegane jako to słabsze ogniwo społeczne, bo to nie prawda. Często drzemie w nich duży potencjał twórczy, trzeba tylko dać im szansę jego wydobycia i realizacji.
     Apelujemy do ludzi, którzy "czują sercem", którzy chcieliby zrobić coś dla drugiego człowieka, którym niepełnosprawność nie kojarzy się z niemożliwością, - by wspierali nasze działania przekazując 1% z kwoty odprowadzanego do budżetu podatku od dochodów - wykazanego w rozliczeniu rocznym. Dzięki temu przyczynicie się Państwo do poprawy jakości życia wielu osób niepełnosprawnych.


     Skład Zarządu:
     1. Prezes - Anna Chojczak
     2. I zastępca - Andrzej Nowak
     3. II Zastępca - Joanna Arciuszkiewicz
     4. Sekretarz - Anna Prencel
     5. Skarbnik - Katarzyna Brańska
     
     Komisja Rewizyjna
     1. Przewodnicząca - Anna Czołczyńska
     2. Członkowie: Dariusz Dolata
Z wyrazami wdzięczności
Zarząd Stowarzyszenia
aktualizowano 21 kwietnia 2015